Za program na domečku poděkovaly děti a paní učitelky z MŠ Zlín – Santražiny písničkou.