Jak žili naše babičky a dědečkové

Délka programu: 150 min.
Cena za osobu: 85,- Kč

Taky milujete Svěrákovu komedii Na samotě u lesa? Máte rádi dědu Komárka, jste jako Lavičkovi z Prahy? Na domečku si vyzkoušíte běžný život na vsi. Postaráte se o zvířátka – nakrmíte, vyčistíte stání, husy vyženete na pastvu do humna, posbíráte vajíčka od našich slepiček. Zametete pometlem kamenem dlážděný dvůr, nanosíte ze studny vodu do necek, vyperete, pověsíte, nachystáte dřevo do kamen a když se ohřeje voda na plotně, umelete kávu a můžete uvařit turka. A nebo jen cikorku, jako naši předci. A sedíte na zápraží a kocháte se… Den utekl a je večer. Pomodlit, vyčurat a spát …

Minimální počet dětí účastnících se výukového programu je 15 a maximální počet je 25. Programy mohou probíhat dva souběžně pro maximální počet 50 dětí. Výukové programy probíhají zpravidla v dopoledních hodinách v měsících duben, květen a červen.  Pro účast na nich je potřebná předchozí rezervace.